Remontti-ilmoitus

Asunto-osakeyhtiölaki edellyttää, että osakkaan on ilmoitettava yhtiölle kunnossapitotyöstä, joka saattaa vaikuttaa rakennuksen rakenteisiin tai naapurihuoneistoihin. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti etukäteen ja siihen on liitettävä asianmukaiset selvitykset.

Remontti-ilmoitus tehdään ensisijaisesti huoneistotieto.fi -sivustolle kirjautumalla. Ilmoitus on mahdollista tehdä myös joko isännöitsijätoimistosta saatavalla lomakkeella tai sähköisesti alla olevalla lomakkeella. On tärkeää huomioida, että muutostyötä ei saa aloittaa ennen kuin siihen on saatu kirjallinen lupa isännöitsijätoimistolta. Ilmoituksen käsittelyaika riippuu remontin laajuudesta ja kiiretilanteesta. Ilmoitukset pyritään käsittelemään kahden viikon kuluessa.

Ennen purkutöiden aloittamista, kaikissa ennen vuotta 1994 valmistuneissa rakennuksissa, on ehdottomasti selvitettävä, onko purettavissa rakenteissa asbestia tai muita haitta-aineita. Mahdolliset haitta-aineet on purettava voimassa olevien määräysten mukaisesti Aluehallintoviraston Työsuojeluhallinnon ohjeen mukaan. Altistumisalueen puhtaus on varmistettava ja tilojen luovutuksesta on tehtävä asiakirja, johon on liitettävä tilan puhtaaksi osoittava ilmanäytteen analyysilausunto. Asbestikartoitusraportti sekä luovutusasiakirja on toimitettava isännöitsijälle.

Kunnossapito- tai muutostyöstä on ilmoitettava taloyhtiölle aina, kun remontti voi vaikuttaa kiinteistön rakenteisiin, eristeisiin, tai yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kunnossapitovastuulla oleviin asioihin. Sen sijaan pienistä pintaremonteista, kuten seinien tapetoinnista tai maalauksesta ei tarvitse ilmoittaa.

Esimerkiksi on ilmoitettava hanan, WC:n tai antennipistorasian vaihtamisesta, lattiaremontista (jos sillä voi olla vaikutusta esim. äänieristykseen, kun muovimatto vaihdetaan parkettiin, ja sitä kautta naapurihuoneistoon), ja kylpyhuone- tai keittiöremontista.

Aina on siis ilmoitettava töistä, jotka voivat vaikutta rakenteisiin, akustiikkaan, eristeisiin tai rakennuksen perusjärjestelmiin, kuten lämmitys-, vesi-, viemäri-, ilmanvaihto-, sähkö- tai tiedonsiirtojärjestelmiin.

Taloyhtiöllä on oikeus valvoa, että huoneiston kunnossapito- tai muutostyö suoritetaan rakennusta ja kiinteistöä vahingoittamatta ja hyvän rakennustavan mukaisesti. Osakkeenomistaja vastaa tarpeellisista ja kohtuullisista yhtiön valvontakuluista, kuten isännöitsijän tai asiantuntijan veloittama palkkio.

Taloyhtiö määrää märkätilasaneerauksiin valvojan, joka tarkastaa rakenteet ja vedeneristeen. Valvojan kanssa tulee sopia katselmuksista ennen märkätilasaneerauksen aloittamista.

Kiinteistö

Omistaja

Muutostyö

Ilmoita kaikki käyttämäsi urakoitsijat