Osakesiirrot

Osakesiirron rekisteröinti

Osakesiirron rekisteröintiä varten tulee isännöintitoimistoon toimittaa kopio saantoasiakirjasta (esimerkiksi kauppakirja, lahjakirja, perukirja, perinnönjakokirja, testamentti tai osituskirja), kopio osakekirjasta siirtomerkinnöin sekä todistus varainsiirtoverosta, mikäli saannon yhteydessä tulee maksettavaksi varainsiirtoveroa.

Varainsiirtoverotodistus muodostuu OmaVeroon yleensä noin 2 arkipäivän kuluessa siitä, kun varainsiirtovero on ilmoitettu ja maksettu OmaVerossa.

Huom. Myös varainsiirtoverosta vapautettujen ensiasunnon ostajien tulee toimittaa selvitys verovapaudestaan.

Mikäli kaupassa käytetään kiinteistönvälittäjää, toimittaa hän yleensä tarvittavat paperit osakesiirron rekisteröintiä varten isännöintitoimistolle.

Osakesiirron rekisteröinnin jälkeen uudelle omistajalle toimitetaan vastikelasku sekä ohjeet taloyhtiösivuille kirjautumiseen.

Osakkeen myynti

Osaketta myydessä ostajalle on suositeltavaa esittää isännöitsijäntodistus, yhtiöjärjestys, energiatodistus, talousarvio sekä tilinpäätöksen asiakirjat.

Asiakirjat myyntiä varten saat tilattua täältä.

Sähköinen osakerekisteri, eli osakesiirrot, kun yhtiössä on käytössä sähköinen osakerekisteri

Uudehkoissa taloyhtiöissä osakekirjat ovat jo sähköiset ja osakesiirto tapahtuu maanmittauslaitoksen kautta.

Ohjeet löydät maanmittauslaitoksen sivuilta

Isännöintitoimistoon tulee kuitenkin toimittaa kopio saantoasiakirjasta (esimerkiksi kauppakirja, lahjakirja, perukirja, perinnönjakokirja, testamentti tai osituskirja).

Maanmittauslaitoksen tiedonsiirrossa saattaa olla viivettä, ja asuntoon liittyvät asiat etenevät sujuvasti vain, kun isännöitsijällä on tieto osakasmuutoksesta. Ilman uuden osakkeenomistajan tietoja isännöintitoimisto ei pysty hoitamaan esim. huoneistoremontteihin, vastikkeisiin ja yhtiökokouskutsuihin liittyviä asioita.

Vanhemmat taloyhtiöt siirretään sähköiseen osakerekisteriin vuoden 2023 aikana.

Kun taloyhtiö on tehnyt siirron, on osakkaan haettava omistuksensa rekisteröintiä Maanmittauslaitokselta 10 vuoden kuluessa siirron tekemisestä. Paperinen osakekirja mitätöidään Maanmittauslaitoksessa ja jatkossa omistustiedot näkyvät sähköisenä huoneistotietojärjestelmässä. Omistuksen rekisteröinti tulee pakolliseksi aiemmin, mikäli huoneisto vaihtaa omistajaa. Omistuksen rekisteröinnin jälkeen huoneistolla on sähköinen omistajamerkintä, eikä osakkaalla ole enää tarvetta säilyttää paperista osakekirjaa.

Tiedotamme vielä erikseen tarkemmista toimenpiteistä, kun siirto on ajankohtainen juuri sinun taloyhtiössäsi.